.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,650
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถ 
คณะกรรมการสถ
 

 

- ผังงานบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วาระปีการศึกษา 2561 – 2565  

*******************************************************************

- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ประกาศผลการสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- ยกเลิกประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- ประกาศรายชื่อการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

1. ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร)

2. แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กร และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)

3. ใบสมัครผู้แทนครู

4. แบบเสนอชื่อผู้แทนครู

5. ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง

6. แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง

7. ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า

8. แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า

9. แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th