.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,154,280
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถ 
คณะกรรมการสถ
 

- ผังงานบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วาระปีการศึกษา 2561 – 2565 

*******************************************************************- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


- ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


- ประกาศผลการสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- ยกเลิกประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
- ประกาศรายชื่อการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

1. ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร)

2. 
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กร และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)

3. ใบสมัครผู้แทนครู 

4. แบบเสนอชื่อผู้แทนครู 

5. ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง 

6. แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง  

7. ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า 

8. แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า 

9. แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน

 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th