.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,654
  หน้าหลัก    คู่มือการปฏิ 
คู่มือการปฏิ
 

          >>แนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการของโรงเรียน<<

:: คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

:: คู่มือการเข้าเว็บไซต์สารสนเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

:: คู่มือและแนวปฏิบัติการรับฟังเสียงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


:: คู่มือประชาชน
        - การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
        - การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
        - การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
        - การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
        - การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
        - การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
        - การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.


 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th