.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,641
  หน้าหลัก    ขั้นตอนการขอ 
ขั้นตอนการขอ
 

                                  

:: [Download] ใบแจ้งการชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ปีการศึกษา 2558
   :: ขั้นตอนการมอบตัวและลงทะเบียน
   :: รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2559

   :: ขั้นตอนการมอบตัวและลงทะเบียน
   :: รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560
   :: ขั้นตอนการมอบตัวและลงทะเบียน
   :: รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

         - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th