.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,639
  หน้าหลัก    obacQA 
obacQA
 

การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(ID Plan)
สำหรับครูและบุคลากร 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

1) ศึกษาคู่มือการจัดทำ ID Plan ให้เข้าใจ

    * คลิกดูคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan) 

       (โปรดอ่านก่อนลงมือกรอกแบบฟอร์ม) 

2) เลือกหลักสูตรที่จะพัฒนา (แนะนำให้ใช้หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง)

       * คลิกดูหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 3) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองออนไลน์

      * กรอกแบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล คลิกที่นี่ 

      (ระบบจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเดิมที่ท่านกรอกได้ แต่หากกรอกหลายครั้งจะเลือกครั้งสุดท้ายที่ท่านทำแล้วนำไปประมวลต่อไป) 

 

 

                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

                                              กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th