.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,647
  หน้าหลัก    SDQ 
SDQ
 

: แบบประเมิน SDQ :


กรอก SDQ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ม.1/1 I  ม.1/2 I  ม.1/3  I  ม.1/4   I  ม.1/5   I  ม.1/6   I

ม.1/7 I ม.1/8  I  ม.1/9  I  ม.1/10 I  ม.1/11 I  ม.1/12

                       ม.1/13 I  ม.1/14  ม.1/15


กรอก SDQ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ม.4/1 I  ม.4/2 I  ม.4/3  I  ม.4/4   I  ม.4/5   I  ม.4/6   I  

ม.4/7 I  ม.4/8 I  ม.4/9  I  ม.4/10 I  ม.4/11 I  ม.4/12 I

                       ม.4/13 I  ม.4/14 I  ม.4/15 I

 

 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th