.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,445,081
  หน้าหลัก    จำทำsar 
จำทำsar
 

เรียนคณะครูทุกท่าน 

                ตามที่โรงเรียนได้กำหนดให้มีการรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน จึงขอความร่วมมือในการจัดทำข้อมูล ส่งภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

1) จัดทำ SAR  รายบุคคล
(ดาวน์โหลด) แบบฟอร์ม SAR

2) สำหรับการจัดทำ SAR ของกลุ่มสาระ ฯ ให้รายงานตามแบบฟอร์มสารสนเทศที่คณะกรรมการสารสนเทศของแต่ละกลุ่มสาระรับไปดำเนินการ

                                                        

    ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

                          กลุ่มบริหารทั่วไป และแผนงาน

 

 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th