.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,655
  หน้าหลัก    ตราโรงเรียน คติพจน์ ปรัชญา 
ตราโรงเรียน คติพจน์ ปรัชญา
 

 

 :: ตราโรงเรียน คติพจน์ และปรัชญาของโรงเรียน ::

ตราโรงเรียน : เป็นวงกลมประดับด้วยกลีบบัว ๓๒ กลีบ มีอักษรย่อ “พ.ค.”                      

ความหมาย
    :   นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปจากสถานศึกษาแห่งนี้ แสดงว่าเป็น
ผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เปรียบประดุจ
บัวที่พ้นน้ำ  และเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ๓๒ ประการ

สีประจำโรงเรียน 
  :   “ฟ้า – บานเย็น”  

             สีฟ้า            หมายถึงความสงบ สะอาด และร่มเย็น

             สีบานเย็น    เป็นสีประจำมณฑลพายัพ ซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่รัชกาลที่  ๖    

ดังนั้น  สีฟ้า-บานเย็น  จึงแสดงถึงเกียรติภูมิของโรงเรียนและความร่มเย็นเป็นสุข

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :   ต้นมะขาม

คติพจน์โรงเรียน

คารโว  วินเย  เอตมฺมงฺคล  มุตฺตมํ
การเคารพในระเบียบวินัยเป็นมงคลอันสูงสุด
 

อัตลักษณ์

เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้
 

เอกลักษณ์

วิชาการดี  กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย  ใส่ใจชุมชน
 

 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th