.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,652,014
  หน้าหลัก    แข่งขันทักษะระดับภาค 
แข่งขันทักษะระดับภาค
 

ที่ หมวดหมู่ สถานที่แข่งขัน เบอร์ติดต่อ
1 ภาษาไทย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 054-499023
2 คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 054-451982
3 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
มหาวิทยาลัยพะเยา
054-431275
054-466666
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจุนวิทยาคม
ที่ว่าการอำเภอจุน
วัดห้วยข้าวก่ำ
054-459238
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 054-427742
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 054-499023
7 ศิลปะ-ดนตรี (ดนตรีไทย) โรงเรียนภูซางวิทยาคม 054-445582
7

ศิลปะ-ดนตรี (ดนตรีสากล)

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 054-883516-8
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 054-883516-8
9 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 054-431275
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
054-457229
11 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
(เฉพาะรายการโครงงานคอมพิวเตอร์)
054-431275
054-431900
12 หุ่นยนต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 054-422838
13 การงานอาชีพ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
054-422776
14 เรียนรวม - ภาษาไทย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 054-491486
15 เรียนรวม - ศิลปะ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
054-491486
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 054-491486

 

ที่ หมวดหมู่ กำหนดการแข่งขัน
1 ภาษาไทย คลิกที่นี่
2 คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
3 วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่
5 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิกที่นี่
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิกที่นี่
7 ศิลปะ-ดนตรี คลิกที่นี่
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิกที่นี่
9 ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่
11 คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
12 หุ่นยนต์ คลิกที่นี่
13 การงานอาชีพ คลิกที่นี่
14 เรียนรวม - ภาษาไทย คลิกที่นี่
15 เรียนรวม - ศิลปะ คลิกที่นี่
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิกที่นี่

 

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th