.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,638
  หน้าหลัก    อำนวยการ 
อำนวยการ
 

:: ขั้นตอนการชำระเงินค่าเทอม
1.รับเอกสาร (ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ที่แจกให้หรือจากกลุ่มอำนวยการหรือ คลิกที่นี่ เพื่อดาน์โหลด

2.กรอกรายละเอียดลงในใบแจ้งชำระเงินฯ ตามรายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของแต่ละระดับชั้นให้เรียบร้อย
รายละเอียดใบแจ้งชำระเงินฯ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.ยื่นใบแจ้งการชำระเงินฯ พร้อมชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 15 ตุลาคม 2560  4.นำเอกสารหลักฐานการชำระเงินของธนาคารและใบแจ้งการชำระเงินฯ ส่วนที่ 2 ส่งคุณครูประจำชั้นในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อรับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียนต่อไป

:: การรับเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
    ขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อใช้ประกอบการรับเงินตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารเพื่อประกอบการรับเงินได้ที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  :   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th