.

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม : : Phayaophithayakhom School

 
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 61.7.230.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,616,648
  หน้าหลัก    สายตรงผู้บริหารและกลุ่มงาน 
สายตรงผู้บริหารและกลุ่มงาน
 

ผู้บริหาร

นายประสงค์  พรหมสิทธิ์  เบอร์โทรติดต่อ :: 081-1114353

นายจาตุรนต์  เครือสาร    เบอร์โทรติดต่อ :: 089-8518768

นางวรรณธนี  มั่งคั่ง         เบอร์โทรติดต่อ :: 088-2671375

นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์   เบอร์โทรติดต่อ :: 089-2625301

นายอรรณพ ยะตา           เบอร์โทรติดต่อ :: 081-2904166

 

กลุ่มงาน

       กลุ่มงานอำนวยการ เบอร์โทรติดต่อ :: 054-431275 ต่อ 1401

       กลุ่มงานบริหารวิชาการ เบอร์โทรติดต่อ :: 054-431275 ต่อ 1402

       กลุ่มงานกิจการนักเรียน เบอร์โทรติดต่อ :: 054-431275 ต่อ 1404

       กลุ่มงานบริหารทัวไปและแผนงาน เบอร์โทรติดต่อ :: 054-431275 ต่อ 1405

       กลุ่มงานบริการ เบอร์โทรติดต่อ :: 054-431275 ต่อ 1403

       กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร เบอร์โทรติดต่อ :: 054-431275 ต่อ 1407

 
 


 

 
 
 
 
 
 

 
Phayaophithayakhom
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000
Tel : 054-431-275  Fax : 054-431-522
Email : school@ppk.ac.th